Lærerveiledning

Novellemysteriet er et spill som tar utgangspunkt i norsk samtidslitteratur. I spillet skal elevene analysere og nærlese tekstfragmenter fra norske noveller, i et mylder av tekstutdrag er målet til elevene å finne en bestemt novelle. Spillet blander digital teknologi og papirbasert elementer i en helt ny måte å tenke litteraturformidling på.

Elevene skal jobber i grupper på fem (eller færre). Alle skal få prøvd minst ett av de fem VR-spillene. Novellemysteriet krever samarbeid og god kommunikasjon. Elevene må lese tekster (både på papir og skjerm) nøye før de setter i gang spill. Oppgavene skal løses i løpet av en dobbelttime. De som får flest poeng vinner. Flest riktige plasserte kort og tid er premissene.

Spillets gang:
Elevene får begynnelsen og slutten. Dette er representert med to kort. Ellers vet de at det skal legges ytterligere 5 kort med tekst mellom disse to som en slags kabal. Dette skaper en rekke på 7 kort med kronologisk utdrag fra novellen. Utfordringen er at de ikke vet hvilke kort dette er. De har fått utlevert 25 kort med tekstfragmenter fra 5 forskjellige noveller. Bare en novelle riktige og 5 riktige kort skal legges på bordet.

Spillets mål er å få lagt riktig fem kort mellom start og slutten av novellen. Dette gjøres gjennom å spille de forskjellige spillene (ruter, hjerter, spar, kron, kløver).Det skal lastes ned en app til iPhone eller Android (mer info fra Point media her). Denne mobilen skal da brukes under hele spillet, så sørg for at det er bra med batteri på mobilen som benyttes.Spillet handler om forståelse av tekst og ord. Når alle oppgavene er løst, vil elevene forhåpentligvis ha landet på riktig kort og rekkefølge. Lykke til!

Praktisk:
Elever jobber i grupper på fem
Hver gruppe må ha en fulladet iPhone eller Android
Alle på gruppen kommer til å bruke VR briller minst en gang gjennom spillet
Last ned appen og følg instruksjoner som vises på skjerm
Det er fem oppgaver som skal løsesSpillet går på tid.
Fasiten kommer tilsluttDu skal bygge sammen novellen.
Hver oppgave i appen skal hjelpe deg for hvert kort.

Hver gruppe består av opptil 5 elever som sammen skal komme frem til riktig novelle. Spillet skal løses i løpet av to skoletimer (90 minutter).

Spillet er intuitivt og lett, ikke minst for elevene selv, godt vant fra spill på mobilen som de er! Elevene samarbeider og spiller erfaringsmessig svært selvstendig, uten stort behov for veiledning fra lærer. Snarere tvert i mot vil de ofte stolt forklare og fortelle læreren om det de enkelt får til!

Elevene får utdelt første avsnitt og siste avsnitt i novellen. Det skal legges ytterligere 5 kort med tekst mellom disse to som en slags kabal. Dette skaper en rekke på 7 kort med kronologiske fragmenter fra novellen som sammen utgjør hovednarrativet i historien.

Utfordringen er at de ikke vet hvilke kort dette er. De har fått utlevert 25 kort med utdrag fra 5 forskjellige noveller. Novelleutvalget er på både bokmål og nynorsk, spenner tematisk over alt fra utenforskap, flyktningproblematikkk, problemer ved å være ung, oppvekst til savn. Bare en novelle er riktig og 5 riktige kort skal legges på bordet.

Ved å løse oppgaver i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) får elevene ledetråder og hjelp til å finne og sortere hvilke tekstfragmenter som skal hvor. Gruppen bruker én fullladet mobil med nedlastet app (Novellemysteriet AR fra App Store eller Google Play).

Oppgavene skal løses i grupper og kretser rundt tema og begreper elevene kjenner fra norskfaget. Oppgavene krever samarbeid og involvering, konsentrasjon og tekstforståelse, evnen til analyse og logisk tenkning fra alle deltakerne.

Oppgavene veksler mellom at den som har på seg VR-briller observerer og må gjenfortelle det hen ser og de som ikke har briller må notere, sortere informasjon og løse oppgaven. Den første oppgaven plasser eleven i et miljø med mange objekter, eleven skal fortelle hva han ser og det skal matche ett av mange kort fullt av piktogrammer som de andre i gruppa må finne. Elevene som ikke er i VR-verdenen må instruere eleven som har på seg brillene.

Oppgave nr. 3 består av et kart på papir og en labyrint i VR: Elevene som ikke har på briller må her forklare eleven med brillene veien, mens eleven med brillene må plukke med seg bokstaver på veien som tilsammen blir et ord som de i gruppa bruker til å løse oppgaven for komme videre. Her trengs det samspill på høyt nivå!

Denne dynamikken gjør at elevene både må ta imot instruksjoner og fokusere på muntlig formidling. Oppgavene går på tid, så det er viktig at man gir konkrete og gode instruksjoner slik at oppgavene blir løst raskt.

MÅL! Spillet er over når de fem oppgavene er løst, og de fem kortene med tekstfragmenter fra riktig novelle er lagt i riktig rekkefølge. De aller fleste elevgrupper vil etter litt innsats klare løsningen!