NOVELLEMYSTERIET:
For elever på videregående og 10. klasse

Spillet tar en dobbelttime

Minimalt med forberedelse fra lærer

Intuitivt og lærerikt

Tilpasset kunnskapsløftet

INNHOLD:
Klassesett med alt du trenger

Lettfattelige instruksjon
Start- og sluttkort
25 kort fordelt i fem valører
Labyrint-kart
VR-briller

App på App Store og Google Play
Antologi med novellene fra spillet
Lærerveiledning (på nett)